En del av SRAT

P4 Stockholm; Svenska Logopedförbundet 2018-09-05

Slof Stockholm: logopeder går på knäna

Svenska Logopedförbundets lokalförening i Stockholms län har under våren genomfört en enkät om arbetsmiljö och larmar nu om orimligt låga ersättningsnivåer.

Facklig kartläggning av arbetsmiljö

Lena Lindberger är ordförande i Slof Stockholm och medverkade den 4 september i ett radioinslag i P4 Stockholm med alarmerande information om logopeders arbetssituation. Vårdval logopedi har funnits sedan 2008 och under denna tioårsperiod har ersättningsnivåerna inte höjts och i flera fall till och med sänkts. Logopeder inom vårdvalet behöver därmed boka allt fler besök för att få verksamheten att gå runt, vilket leder till orimlig arbetsbelastning, stress och bristande kompetensutveckling.  Lokalföreningen i Stockholm genomförde tidigare i år en enkät med fokus på arbetsmiljö med nedslående resultat, vilka har rapporterats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Mer detaljer kring resultaten från Slof Stockholms  enkät kommer att rapporteras via förbundets kanaler.

Nedlagda mottagningar

Under första halvåret 2018 har nio logopedmottagningar i länet lagts ner och i somras gick en av de största aktörerna inom vårdval logopedi i konkurs. Landstinget är medvetna om riskerna, i somras höjdes den ekonomiska ersättningen per besök något och Joakim Jarnryd, enhetschef för närsjukvård på hälso- och sjukvårdsförvaltningen utesluter inte att ersättningarna höjs ytterligare. 

Oroväckande utveckling under flera år

Även tidigare genomlysningar  i Stockholms län, genomförda av Svenska Logopedförbundet centralt har visat på oroväckande tendenser till att logopeder går ner i arbetstid för att orka med arbetsbelastningen eller att man till och med väljer att byta yrke för att vårdvalets förutsättningar är orimliga. Enkäten från 2015 visade bland annat att över 70 % av de svarande anser att ersättningsnivåerna inte är långsiktigt hållbara. 

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:05

God Jul och Gott Nytt År!

Detta önskar vi i Logopedförbundets styrelse alla er där ute: ni viktiga medlemmar i förbundet,...

05 december 2018, 15:59

Fler skollogopeder behövs!

GP publicerade den 5 december ett debattinlägg från Slof Västra Götaland och nätverket...

05 december 2018, 12:00

Bristande arbetsvillkor i Stockholm

Oroväckande situation för medlemmar i Stockholm  vad gäller anställnings- och arbetsvillkor i...