En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2018-11-08

Nya specialister

I oktober utökades gruppen logopeder med specialistbevis via Svenska Logopedförbundet till 12 personer. Vi gratulerar de nybakade specialisterna Margareta Gonzàlez Lindh och Marika Habbe!

Margareta Gonzàlez Lindh är logoped på Gävle sjukhus samt doktorand vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Hon är specialist inom huvudområdet sväljning med inriktning diagnostik och intervention.

- Jag ser specialiseringen som ett sätt att visa min kliniska kompetens för patienter, olika samarbetspartners och chefer men också för att stärka mitt fokusområde dysfagi inom vår yrkeskår. Jag brinner för att skapa broar mellan klinik och forskning., säger Margareta. 

Marika Habbe arbetar som logoped på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Resurscenter tal och språk och är nu specialist inom huvudområdet språk med inriktning språk-, läs- och skrivsvårigheter i skolåldern.

- En förhoppning är att det i framtiden inrättas specialisttjänster både inom SPSM och inom andra verksamheter med fokus på elever med funktionsnedsättning. Ju fler logopeder som anställs inom skolan, desto viktigare blir det att utarbeta arbetsmetoder och rutiner för att verka som logoped i skolmiljön.

Mer om de nya specialisterna kan du läsa i nr 4 av tidningen Logopeden!

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:05

God Jul och Gott Nytt År!

Detta önskar vi i Logopedförbundets styrelse alla er där ute: ni viktiga medlemmar i förbundet,...

05 december 2018, 15:59

Fler skollogopeder behövs!

GP publicerade den 5 december ett debattinlägg från Slof Västra Götaland och nätverket...

05 december 2018, 12:00

Bristande arbetsvillkor i Stockholm

Oroväckande situation för medlemmar i Stockholm  vad gäller anställnings- och arbetsvillkor i...