En del av SRAT

Logopeden nr 4 2018 2018-11-30

Logopeder och CPUP

Vid årets CPUP-dagar i Malmö hölls för första gången en workshop riktad till logopeder. Det varierar i hur delaktiga landets habiliteringslogopeder är i bedömning av kommunikation och ätförmåga hos personer med cerebral pares.

Vad är CPUP?

CPUP är ett kvalitetsregister och uppföljningsprogram för barn, ungdomar och vuxna med CP-skada. Det startade år 1994 med uppföljning kring höftluxationer och felställningar på barn, men har under åren utvecklats med fler uppföljningar av både barn och vuxna. CPUP innehåller sedan 2014 en skattning av kommunikativ effektivitet med CFCS - Communication Function Classification System samt sedan 2017 en skattning av ät- och drickförmåga med EDACS - Eating and Drinking Ability Classification System. Kommunikativ effektivitet har sedan tidigare skattats av arbetsterapeuter och när EDACS infördes lades den skattningen också i arbetsterapeutens formulär kring barn och ungdomar. Vid uppföljning av vuxna fyller olika professioner i sina skattningar i samma formulär.

Olikheter kring logopedens medverkan

Av de cirka 20 deltagarna var de flesta logopeder, men även utländska representanter och verksamhetschefer deltog. Under diskussionen framkom att landets habiliteringar har kommit olika långt i införandet av EDACS i sin verksamhet. På några ställen planerar logopeder, arbetsterapeuter och fysioterapeuter in tider för bedömning tillsammans och det är självklart att logopeden gör skattningarna kring sväljning och kommunikation. På andra habiliteringar har logopederna inte kommit in i arbetet alls, även fast de gärna vill. Eftersom bedömningen av barns kommunikation och ätande rapporteras i arbetsterapeutens formulär uppstår ibland diskussioner om vem som ska göra bedömningen. Det finns heller inga riktlinjer över hur ofta skattningarna ska göras i dagsläget.

Arbetsgrupp och regionala koordinatorer

Ett separat logopedformulär innehållande CFCS och EDACS skulle förtydliga logopedens roll i CPUP. Vid workshoppen tillsattes en arbetsgrupp, som i samarbete med styrgruppen inom CPUP kommer att jobba vidare med införandet av ett logopedformulär, eventuellt införande av fler bedömningsinstrument och uppföljningsintervall. För att arbetsgruppen ska nå ut med sin information kommer det att utses koordinatorer för varje region.

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:05

God Jul och Gott Nytt År!

Detta önskar vi i Logopedförbundets styrelse alla er där ute: ni viktiga medlemmar i förbundet,...

05 december 2018, 15:59

Fler skollogopeder behövs!

GP publicerade den 5 december ett debattinlägg från Slof Västra Götaland och nätverket...

05 december 2018, 12:00

Bristande arbetsvillkor i Stockholm

Oroväckande situation för medlemmar i Stockholm  vad gäller anställnings- och arbetsvillkor i...