Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

P4 Kronoberg 2018-09-02

För få logopeder i Kronoberg

Lokal opinionsbildning lönar sig! Slof Kronoberg menar att bristande logopedresurser gör det svårt att följa nationella riktlinjer när det gäller afasibehandling och insatser till anhöriga.

Sara Bergström från Slof Kronoberg menar att regionen inte klarar att följa Socialstyrelsens riktlinjer kring afasibehandling, varken vad gäller intensivbehandling eller kommunikationspartnerträning. eftersom logopedresurserna inte är tillräckliga. Fler logopeder behövs. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg menar att Rehabiliteringskliniken i första hand ska försöka lösa detta inom befintliga budgetramar. Om det inte fungerar, måste logopedin lyftas i framtida budgetprioriteringar. 

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:05

God Jul och Gott Nytt År!

Detta önskar vi i Logopedförbundets styrelse alla er där ute: ni viktiga medlemmar i förbundet,...

05 december 2018, 15:59

Fler skollogopeder behövs!

GP publicerade den 5 december ett debattinlägg från Slof Västra Götaland och nätverket...

05 december 2018, 12:00

Bristande arbetsvillkor i Stockholm

Oroväckande situation för medlemmar i Stockholm  vad gäller anställnings- och arbetsvillkor i...