En del av SRAT

Logopeden nr 4 2018 2018-12-05

Bristande arbetsvillkor i Stockholm

Oroväckande situation för medlemmar i Stockholm  vad gäller anställnings- och arbetsvillkor i Stockholm.  Över 300 logopeder deltog i en enkät, genomförd av styrelsen i Slof Stockholms län. Resultaten är nedslående, både vad gäller arbetsmiljö och villkor.

Lön och kompetensutveckling 

Bland de svarande uppger 15 % att arbetsgivaren inte erbjuder någon årlig löneutveckling¸ något som borde vara en självklarhet. Ytterligare 15 % har svarat delvisEn tredjedel anger att de har små eller inga möjligheter till professionellt utvecklingsarbete. 

 Bristande rutiner för rehabilitering och krisstöd 

Vad gäller riktlinjer för anpassning av arbete och rehabilitering, är det 64 % vars arbetsgivare antingen saknar riktlinjer eller som inte informerar sina medarbetare om eventuella riktlinjer. De låga ersättningarna i vårdvalet gör det svårt för arbetsgivare att anpassa arbetsbelastning och rehabilitering, vilket också finns onämnt i enkätens frisvarskommentarer. Arbetsgivaren är dock skyldig att följa lagstiftningen på området oavsett ekonomiska förutsättningarUngefär en femtedel uppger att det inte finns riktlinjer för första hjälpen och krisstöd och nästan lika många har svarat att de inte vet om det finns riktlinjer, vilket sammantaget indikerar brister i arbetet med krisstöd hos många arbetsgivare.  

 Facket hjälper dig att hålla koll på dina arbetsvillkor! 

Det finns en hög andel vet ej-svar som tyder på okunskap om sina egna arbetsvillkorBland de svarande är det 8 % som inte vet om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej och 23 som inte känner till om de rätt till friskvårdstimme. Över 40 % vet inte om de har extra föräldralön eller extra sjuklön. Nästan en fjärdedel av de svarande vet inte om de har försäkringsskydd på arbetet. Dagens arbetsmarknad ställer ökade krav på att man som anställd håller sig informerad – särskilt som många arbetsgivare saknar kollektivavtal. Okunskap om tjänstepension och försäkringar kan dessutom bli kostsamt för den enskilde. För att möta behovet av information planerar Slof Stockholms län medlemsmöten under våren 2019 medlemsmöten med fokus på anställningsvillkor. Vi kommer också att fortsätta vårt redan påbörjade arbete gentemot beslutsfattarna för att förändra förutsättningarna inom vårdvalet. 

Senaste nyheter

21 december 2018, 12:05

God Jul och Gott Nytt År!

Detta önskar vi i Logopedförbundets styrelse alla er där ute: ni viktiga medlemmar i förbundet,...

05 december 2018, 15:59

Fler skollogopeder behövs!

GP publicerade den 5 december ett debattinlägg från Slof Västra Götaland och nätverket...

05 december 2018, 12:00

Bristande arbetsvillkor i Stockholm

Oroväckande situation för medlemmar i Stockholm  vad gäller anställnings- och arbetsvillkor i...