En del av SRAT

2017-12-12

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speech Language Hearing Association (ASHA) årligen håller, vilket i november 2017 hölls i Los Angeles, Kalifornien.

Syftet med resor av detta slag är att hålla oss uppdaterade på vilken forskning som är aktuell samt vilka föreläsare som är aktiva, för att kunna organisera relevanta kurser för våra medlemmar och logopeder i Sverige. Den som är intresserad av innehållet i föreläsningarna hittar det via denna länk: https://plan.core-apps.com/asha2017/. Det är lätt att bli överväldigad när man sitter med programkatalogen i hand, och vi gjorde vårt bästa för att täcka så många logopediska områden som möjligt: alltifrån nya rön om ekolali som typiskt språktillägnande, diskriminering gentemot minoritetsbefolkningar i afasiintervention, till utvecklandet av arabiskt språktestbatteri. Lägg till två fotbollsplaner av smorda försäljare av training tools och botoxinjektioner (inte i stämbanden, denna gång), och ni förstår att sållning är halva kampen i änglarnas stad. Vet du något som skulle intressera dig? Snart kommer vi att distribuera en enkät, där vi ber er medlemmar uttrycka vad ni skulle tycka vore givande fortbildning. Behöver du uppdatera dig i hur evidensläget ser ut för de områden du arbetar med och vill förkovra dig i? Slå in sökorden ’evidence maps’ på Ashas hemsida så kan du hitta något användbart!

Senaste nyheter

12 december 2017, 21:55

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

11 december 2017, 17:48

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

21 november 2017, 11:07

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.