En del av SRAT

2017-11-21

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.

Studenter från alla studieorter i Sverige och från Åbo och Köpenhamn deltog under en rolig helg i Göteborg på logopedstudentdagarna. Flera föreläsare var inbjudna: Liza Bergström, Tore Ackeström, Lena Hartelius, Angelica Westling, Helena Svanberg Knight och Henrik Sjösten, Jenny Iwarsson, Lovisa Femrell samt Christian Holen. Helgen avslutades med Sloss årsmöte, då en ny styrelse valdes in. En ny studentrepresentant till Slof valdes även: Sara Jansson från Uppsala universitet. Välkommen till Slof! Detta innebär att studentrepresentanten Axel Bergström efter ett år lämnar styrelsen. Vi i Slof tackar Axel för ditt engagemang och det intresse du visat under året!

Senaste nyheter

12 december 2017, 21:55

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

11 december 2017, 17:48

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

21 november 2017, 11:07

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.