En del av SRAT

2017-08-24

CATALISE på svenska

Svensk sammanfattning av CATALISE-konsortiets internationella konsensus kring språkstörning samt ny svensk studie.

För att möta behovet av internationell konsensus om kännetecken och terminologi för språkstörning har Dorothy Bishop och medförfattare beskrivit kriterier för upptäckt och omhändertagande av språkstörning (Catalise del 1) och hur dessa svårigheter ska benämnas (Catalise den 2). Nu finns en svensk sammanfattning av dessa artiklar. Dokumentet är den första produkten från den grupp som arbetar med nationella, kliniska riktlinjer vid språkstörning och är ett sätt att inventera vilka områden som behöver beskrivas närmare i själva riktlinjedokumentet. 

Vad gäller Catalise 1 har Andrea Ahlfont och Liza Eiman Nilsson sammanställt svenska logopeders uppfattning vad som som utmärker en språkstörning samt kriterier för diagnosen inom ramen för sin magisteruppsats i logopedi vid Lunds universitet, se länk nedan. Olof Sandgren och Martina Hedenius har ansvarat för översättning av påståenden och kommentarer kring terminologi (Catalise 2), i samråd med övriga kärngruppen för nationella riktlinjer vid språkstörning. 

 

Senaste nyheter

12 december 2017, 21:55

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

11 december 2017, 17:48

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

21 november 2017, 11:07

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.