Svenska Logopedförbundet 2017-06-30

Slofs nya styrelse!

Styrelsen fortsätter fokusarbetet inom områdena skola och äldreomsorg. I enlighet med förbundsmötets beslut, utökas Slofs opinionsbildande arbete även till området funktionsnedsättning.

Under två intensiva junidagar konstituerade sig den nya stora styrelsen. Inresta ledamöter kom från Malmö, Jönköping, Göteborg, Gävle, Umeå och olika delar av Stockholm. Slofs nya styrelse representerar en bred logopedisk kompetens inom skola, habilitering, neuro, barnlogopedi, ät- och sväljsvårigheter, stamning, FUS och primärvård.

Fokusgrupperna inom skola, äldreomsorg och funktionsnedsättning kommer ni garanterat att höra mer från under kommande tre års mandatperiod!

För att kunna påverka makthavare och betydelsefulla myndigheter och organisationer, som Socialstyrelsen och SKL, behöver vi nämligen hjälpas åt. Även om styrelsen nu blivit större är vi trots allt ett litet förbund, jämfört med våra systerförbund inom SRAT och Saco-federationen.

 

Styrelseposter och ansvarsområden

Ordförande är även fortsättningsvis Ulrika Guldstrand. Kerstin Wiström är vice ordförande och sekreterare medan Ellinor Strandberg är kassör. 

Anna Aronsson och Madeleine Holmqvist är koordinatorer för lokalföreningsutveckling.

Elin Jälmbrant och Camilla Nilsson är Slofs kursansvariga och Helena Svanberg Knight är kontaktperson för utfärdande av specialistbevis.

Rasmus Andersson, Stina Flodin och Kristina Hammar ansvarar för förbundets interna och externa kommunikation i samråd med redaktörerna för tidningen Logopeden.

 

 

Senaste nyheter

Svenska logopedförbundet på ASHA

2017-12-12 21:55

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

2017-12-11 17:48

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

2017-11-21 11:07

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.