Svenska Logopedförbundet 2017-10-04

Nybildad lokalförening i Västra Götaland!

Ytterligare en lokalförening har sett dagens ljus, Slof Väst bildades den 3 oktober. Västra Götaland representerades på uppstartsmötet av 22 logopeder från olika sektorer och med stor geografisk spridning.

Nätverket för skollogopeder i Västra Götaland startade på våren 2017 en arbetsgrupp med syfte utforska möjligheten till att starta en facklig lokalförening. Gruppen har därefter drivit ett samverkansarbete som den 3 oktober mynnade ut i lokalföreningen Slof Västra Götaland. 

Den nya styrelsen sitter på två år och består av:

Elsa Beckman, ordförande (Skövde, Region)
Anna Nilsson, vice ordförande (Alingsås, Kommun)
Jonna Gunnerek, sekreterare (Munkedal, Kommun)
Erik Torstensson, ledamot (Göteborg, Kommun)
Anda Roman Svantesson, ledamot (Uddevalla, Region)
Åsa Fyrberg, ledamot (Göteborg, Region)
Kristina Lindsta, ledamot (Bollebygd, Kommun)
Julia Yli-Hukka, ledamot (Borås, Region)

Slof Västra Götaland planerar att under sitt första år göra ett kartläggningsarbete över länets logopeder inom privat, kommunal och regional sektor.

 (På bilden syns från vänster Kristina, Jonna, Elsa, Erik, Julia (längst fram), Åsa och Anna.)

Senaste nyheter

Svenska logopedförbundet på ASHA

2017-12-12 21:55

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

2017-12-11 17:48

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

2017-11-21 11:07

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.