En del av SRAT

2017-10-05

Slof Gävleborg

Slofs lokalföreningsutveckling fortsätter och nu finns en lokalförening i Gävleborgs län.

Äntligen finns Slof Gävleborg som ytterligare en aktör på lokalföreningskartan! Ordförande Emma Jönsson berättar om Slof Gävleborgs inriktning: 

- Vi vill bygga vidare på den centrala styrelsens mål om en breddad arbetsmarknad för logopeder genom att bedriva påverkansarbete på lokal nivå. Vi vill också arbeta för logopedtjänster gentemot äldreboenden och särskilda boenden, där vi vet att det finns ett enormt behov av vår kompetens. Dessutom vill vi, på olika sätt, få fokus på logopeders löner och påverka att vi får en mer positiv löneutveckling.

Senaste nyheter

12 december 2017, 21:55

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

11 december 2017, 17:48

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

21 november 2017, 11:07

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.