En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2017-04-02

Remissvar på Nationella riktlinjer demens

Logopeden har en viktig roll i utredning och diagnostisering av demenssjukdom men behövs också i intervention, både kring kommunikation och ät- och sväljförmåga. Svenska Logopedförbundet rekommenderar att logopeder inkluderas i multiprofessionella team kring personer med demens.

Det är ett välkänt problem att personer med demens utvecklar kommunikationssvårigheter när sjukdomen förvärras. I samtliga test som ingår i en basal demensutredning enligt riktlinjerna ingår också bedömning av språkliga uppgifter. För att kunna göra tillförlitliga bedömningar av dessa språkliga uppgifter behövs specifik språklig kompetens. Man vet också att anhöriga till personer med demens ofta upplever stort behov av att utveckla effektiva kommunikativa strategier. Trots detta nämns inte kommunikation över huvud taget i remissversionen av de nya nationella riktlinjerna. 

Förändrad sväljfrmåga och ändrat ätbeteende har observerats både vid lindrig Alzheimerdemens, vid medelsvår till svår Alzheimers sjukdom och även vid s k Lewykroppsdemens. Dysfagi har en rad negativa följder och det är viktigt att identifiera tidiga tecken på dysfagi och att hantera dem tidigt. 

Multiprofessionella team framhålls i flera av riktlinjernas avsnitt, men
logopedprofessionen nämns inte alls. Givet evidensen för kvalificerad bedömning och intervention avseende språk, kommunikation och sväljning  är Svenska Logopedförbundets uppfattning att logopeden är självklar i ett multiprofessionellt team kring personer med demens och deras närstående.

Remissvaret har skrivits för Svenska Logopedförbundets räkning av Christina Samuelsson, biträdande professor i logopedi, Linköpings universitet och Per Östberg, docent i logopedi, Karolinska Institutet.

Socialstyrelsen planerar att publicera den slutliga versionen av nationella riktlinjer Vård och omsorg vid demenssjukdom i början av december 2017.

Senaste nyheter

12 december 2017, 21:55

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

11 december 2017, 17:48

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

21 november 2017, 11:07

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.