En del av SRAT

Dagens Samhälle 2017-03-21

Rätten till språk gäller alla

Många med behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt, AKK, får inte det stöd de behöver. Med rätt och tidigt insatt språkligt stöd kan fler bli delaktiga och bidra till en starkare demokrati. Stärkt språklag och rätt till AKK är ett av flera krav från 14 debattörer, däribland Slof, på internationella Downs syndromdagen.

"I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns rätten till AKK med men saknas i den svenska lagstiftningen trots att Sverige har skrivit under och ratificerat konventionen, vilket innebär ett åtagande."

Skribenterna tar upp att stödinsatserna vad gäller språk och kommunikation ofta brister, trots tydliga behov. Det finns oroande och omotiverade regionala skillnader och man kräver bland annat att förskola och skola får ett tydligare uppdrag att i samverkan med landstingen säkerställa att individualiserat språkutvecklingsstöd sätts in så tidigt som möjligt, till exempel genom en utbyggd elevhälsa med logopeder och arbetsterapeuter.  Mer resurser för att träna in AKK behövs, bland annat inom habiliteringen. Man betonar också vikten av AKK-kompetens hos personal inom LSS-verksamheter. 

"Vi vill, från både riksdag, regering, kommuner och landsting, se konkreta förslag kring hur samhället tänker säkerställa alla medborgares rätt till sitt språk."

 

Senaste nyheter

12 december 2017, 21:55

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

11 december 2017, 17:48

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

21 november 2017, 11:07

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.