En del av SRAT

Sveriges Regering 2017-04-02

Ökad kvalitet i äldreomsorgen

Fredagen den 31 mars överlämnades utredningen med förslag på nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer till äldreminister Åsa Regnér.

Regeringen gav i juni 2015 Susanne Rolfner Suvanto i uppdrag att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen med utgångspunkt i jämlikhet, inflytande och valfrihet för äldre.

Utredningen föreslår åtgärder som syftar till

  • Högre kvalitet och effektivitet
  • Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
  • Tryggad personalförsörjning
  • Användning av välfärdsteknologi

För att äldre personer ska få vård och omsorg av god kvalitet krävs
insatser både från äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen och från landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård.

Kvalitetsplanen ska enligt förslaget genomföras 2019-2034. Planen ska ge vägledning och vara långsiktig. Uppföljning är en central del. Insatserna som föreslås är på nationell, regional och lokal nivå.

− Äldreomsorgen står inför stora utmaningar när befolkningen i Sverige blir allt äldre. För att säkra en jämlik och jämställd vård och omsorg där människor är trygga och känner delaktighet behöver vi förändra arbetssätt och organisation. Den nationella kvalitetsplanen är ett gediget utredningsarbete med förslag på hur vi långsiktigt och strategiskt ska arbeta, säger äldreminister Åsa Regnér.

Senaste nyheter

12 december 2017, 21:55

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

11 december 2017, 17:48

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

21 november 2017, 11:07

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.