En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2017-05-12

Förbundsmöte med sikte på framtiden

Den 12 maj samlades drygt 30 delegater från Malmö i söder till Piteå i norr för att tillsammans staka ut framtiden för Svenska Logopedförbundet.

Efter inledningsanföranden av Svenska Logopedförbundets ordförande Ulrika Guldstrand, Sacos ordförande Göran Arrius och SRAT:s ordförande Anitha Wijkström vidtog förbundsmötesförhandlingarna, under mötesordförande Malin Påhls Hanssons säkra hand med bistånd av mötessekreterarna Emil Pettersson och Sophie Silverryd från SRAT:s kansli. 

Anitha Wijström, SRAT:s ordförande 

Förbättra kommunikation forskning - klinik

En motion hade inkommit från Slof Stockholms läns fokusgrupp för professionsutveckling. Förbundsmötet beslutade att en arbetsgrupp ska tillsättas som under ett års tid ska utreda möjligheterna att inom förbundets befintliga kommunikationskanaler underlätta förmedlandet av forskningsresultat till logopedkåren. 

Stadgeändringar 

Slofs styrelse föreslog en rad smärre justeringar av förbundets stadga där samtliga förändringar gick igenom och dessutom direktjusterades så att den nya stadgan gäller omedelbart. Dessutom beslutade förbundsmötet i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen består av ordinarie ledamöter enbart, det vill säga suppleantfunktionen skrotas. I och med att förbundet växer, krävs att samtliga i styrelsen är beredda att lägga ner tid på styrelsearbete. 

Fokusfrågor

Förbundsmötet beslutade även att Slof ska fortsätta satsa på lokalföreningsutveckling och att Slofs inriktning vad gäller opinionbildning för breddad arbetsmarknad ska omfatta förskola/skola, äldrevård/kommunal äldreomsorg samt funktionsnedsättningsområdet.

Ny styrelse

Valberedningen hade inför årets förbundsmöte haft det oväntat lätt att hitta personer som är villiga att engagera sig för Slof centralt. Man har försökt få bra spridning både vad gäller geografi, arbetsmarknadssektor, kön och logopediskt intresseområde. 

Till ordförande valdes Ulrika Guldstrand och övriga ledamöter är Anna Aronsson, Jönköping, Ellinor Strandberg, Stockholm, Helena Svanberg Knight, Göteborg, Kerstin Wiström, Malmö, Rasmus Andersson, Uppsala, Madeleine Holmqvist, Gävle, Elin Jälmbrant, Umeå, Kristina Hammar, Malmö, Camilla Nilsson, Stockholm och Stina Flodin, Stockholm.  Konstituerande möte samt överlämning sker i juni månad.

Mer om förbundsmötet och den nya styrelsen i nästa nummer av tidningen Logpeden. Svenska Logopedförbundet tackar alla medverkande för ett väl genomfört möte med konstruktiva diskussioner!

Senaste nyheter

12 december 2017, 21:55

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

11 december 2017, 17:48

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

21 november 2017, 11:07

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.