En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet/CPLOL 2017-02-20

Europeiska logopedidagen: Eat safe and taste life!

Den 6 mars varje år uppmärksammas logopedi i hela Europa. I år är temat ät- och sväljsvårigheter/dysfagi, vilket kan drabba människor i alla åldrar. Logopeder har en viktig roll när det gäller att utreda och behandla olika typer av ätsvårigheter.

Svårigheterna att äta och svälja kan uppstå vid olika tidpunkter i livet och av olika skäl, bland annat olika medfödda funktionsnedsättningar, hjärnskada, stroke och vid sjukdomar som cancer och demens. Dysfagi kan leda till undernäring, uttorkning, lunginflammation och kvävning och svårigheterna kan också påverka den drabbades psykiska mående.

Det finns också en annan typ av ätsvårigheter som främst drabbar barn. Trots att tuggande och sväljning fungerar bra, kan en del barn ändå inte kan äta. Ofta är dessa barn överkänsliga sensoriskt och de behöver ätträning och anpassad kost. Det är också av stor vikt att föräldrarna får hjälp och stöd, eftersom det är svårt att ha ett barn som inte äter.

Om man misstänker att någon i ens närhet har svårigheter med att äta, dricka och/eller svälja, är det av yttersta vikt att söka adekvat hjälp. Logopeder, läkare, specialistsjuksköterskor, dietister och arbetsterapeuter har kompetens inom dysfagi och ofta behövs multiprofessionella team för bästa möjliga insats. Eftersom ät- och sväljsvårigheter kan ha stora konsekvenser för hälsa och välbefinnande, är det mycket viktigt att få rätt hjälp. En bra början kan vara att kontakta husläkaren och be om remiss till lämplig instans.

 

Aktiviteter i samband med europeiska logopedidagen 2017

 

Stockholms län

Västra Götaland

 • Förtjockningsmedel till kaffet på studentkåren, Göteborg
 • Informationsfilm om logopedi, Angereds närsjukhus
 • Logopederna skötte Skaraborgs sjukhus Instagramkonto
 • Logopedimonter med live-FUS på Södra Älvsborgs sjukhus
 • Logopedimonter på NÄL i Trollhättan och Uddevalla sjukhus samt på NU-sjukvårdens intranät och på Facebook

Skåne

 • Kunskapsfrukost i Malmö med Verba Logopedi med rubriken "Att hitta rätt - i val av vård och insatser"
 • Logopedstudenter informerade om logopedi, dysfagi, Slof och Sloss på BMC, Lund

 

Uppsala län

 • Logopedstudenterna anordnade öppna föreläsningar med dysfagitema på BMC
 • Debattinlägg i UNT: För få logopeder

Västmanland

 

Östergötland

 • Inspirationsföreläsningar via logopedstudentsektionen, Linköping

Europeiska logopedidagen 2017 på studieorterna (Foto: Sloss)

 

Västerbotten

 

Gävleborg

 • Logopedimonter på Gävle sjukhus

 

Margareta Gonzalez-Lindh informerar (Foto: Region Gävleborg)

Värmland

 • Logopedimonter på Barn- och ungdomshabiliteringen

 

Örebro län

 • Logopedimonter på Karlskoga sjukhus

 

Material från Svenska Logopedförbundet

 

Så ser det ut när du sväljer from Svenska Logopedförbundet on Vimeo.

 

 

 

 

 

 

 

Senaste nyheter

12 december 2017, 21:55

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

11 december 2017, 17:48

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

21 november 2017, 11:07

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.