En del av SRAT

2017-03-06

Debatt: För få logopeder

Många lider i det tysta av att inte kunna kommunicera, äta eller svälja. Fler logopeder skulle kunna ge dessa patienter ett bättre liv, skriver företrädare för professionen samt brukarorganisationer. Genom att satsa på neurologopedin kan dessutom stora samhälleliga besparingar göras tack vare ökad återgång till arbete, kortare vårdtider och färre vårdtillfällen.

UNT 2017-03-06: Skribenterna påtalar resursbrister bland annat för patienter med Parkinsons sjukdom, som inte får tillgång till evidensbaserad behandling, Man nämner att upp emot 80 % av personer på äldreboenden har olika sväljsvårigheter, men denna patiengrupp får otillräcklig logopedhjälp på grund av resursbrist. Afasipatienter behöver daglig träning för att förbättra kommunikationsförmågan men i dagsläget erbjuds många av dessa patienter bara en bedömning och i begränsad utsträckning viss rådgivning.  

Debattörerna uppmanar nu politikerna att satsa på rehabilitering av kommunikationsförmåga och av sväljförmåga och föreslår en utökning med åtminstone 15 nya neurologopedtjänster i Uppsala län. 

Senaste nyheter

12 december 2017, 21:55

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

11 december 2017, 17:48

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

21 november 2017, 11:07

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.