En del av SRAT

Folkbladet 2017-03-12

Äldre ska inte behöva svälta

I en debattartikel skriver logopeden Anna Philipsson och dietisten Elin Öhgren bland annat om behovet av obligatoriska dysfagi- och nutritionsteam i äldreomsorgens verksamheter.

"I dag finns övertygande bevis för att nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling och omsorg minskar komplikationer och dödlighet (Socialstyrelsen, 2000). Därför är rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga.

Nutritionsvård är enligt Socialstyrelsen lika viktig för omsorgstagaren som läkemedel, andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser, men förbises alltför ofta."

Skribenterna menar att tillgång till mat som är anpassad för äldres behov är både en mänsklig rättighet och samhällsekonomiskt lönsamt och anser att dysfagi- och nutritionsteam med logoped- och dietistkompetens kan bidra till ökad kvalitet i äldreomsorgen på olika sätt, både genom utredning och behandling av dysfagi och näringsintag och genom utbildning till omsorgspersonal. 

Senaste nyheter

12 december 2017, 21:55

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

11 december 2017, 17:48

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

21 november 2017, 11:07

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.