En del av SRAT

Skolvärlden 2017-01-02

Så kan skolan lyfta elever med särskilt stöd

Gemensamt debattinlägg i Skolvärlden idag från Svenska Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna om vikten av en multiprofessionell elevhälsa.

Ur innehållet:

"Skolans förebyggande arbete är viktigt i strävan mot en jämlik hälsa och jämlikt lärande. (...) Tidiga hälsofrämjande insatser leder till förbättrad hälsa och ökade förutsättningar för alla elever att delta i skolarbetet. Tillsammans med andra professioner inom elevhälsan kan vi erbjuda barn och unga insatser som är avgörande för att förebygga ohälsa och utanförskap. Detta menar vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling."

Hela debattinlägget

Debattinlägget är undertecknat förbundsordförandena Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter, Ulrika Guldstrand, Svenska Logopedförbundet och Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna. 

Senaste nyheter

12 december 2017, 21:55

Svenska logopedförbundet på ASHA

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

11 december 2017, 17:48

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

21 november 2017, 11:07

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.