En del av SRAT

2017

Svenska logopedförbundet på ASHA

2017-12-12 21:55

Under tre dagar vistades kursansvariga i Svenska Logopedförbundet på konventet som American Speec...

Logoped Malin Påhls Hansson fortsätter som ordförande för Saco studentråd

2017-12-11 17:48

Malin Påhls Hansson valdes i helgen om till ordförande för Saco studentråd. Saco studentråd...

Slof avtackar Sloss studentrepresentant

2017-11-21 11:07

Årets logopedstudentdagar och årsmöte ägde rum i oktober i Göteborg i år.

Slof Gävleborg

2017-10-05 18:37

Slofs lokalföreningsutveckling fortsätter och nu finns en lokalförening i Gävleborgs län.

Nybildad lokalförening i Västra Götaland!

2017-10-04 19:12

Ytterligare en lokalförening har sett dagens ljus, Slof Väst bildades den 3 oktober. Västra...

CATALISE på svenska

2017-08-24 20:52

Svensk sammanfattning av CATALISE-konsortiets internationella konsensus kring språkstörning samt ...

Slofs nya styrelse!

2017-06-30 12:00

Styrelsen fortsätter fokusarbetet inom områdena skola och äldreomsorg. I enlighet med...

Essence-team underlättar patientens väg genom vården

2017-06-12 16:41

I Hudiksvall startades hösten 2016 ett multidisciplinärt Essence-team under beteckningen...

Förbundsmöte med sikte på framtiden

2017-05-12 18:20

Den 12 maj samlades drygt 30 delegater från Malmö i söder till Piteå i norr för att tillsammans...

Remissvar på Nationella riktlinjer demens

2017-04-02 18:23

Logopeden har en viktig roll i utredning och diagnostisering av demenssjukdom men behövs också i...

Ökad kvalitet i äldreomsorgen

2017-04-02 18:10

Fredagen den 31 mars överlämnades utredningen med förslag på nationell kvalitetsplan för vård och...

Rätten till språk gäller alla

2017-03-21 17:29

Många med behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt, AKK, får inte det stöd de...

Äldre ska inte behöva svälta

2017-03-12 20:17

I en debattartikel skriver logopeden Anna Philipsson och dietisten Elin Öhgren bland annat om...

Vem får göra vad i hälso- och sjukvård?

2017-03-10 17:11

Socialstyrelsen lanserar nu en sajt om vem i vården som får göra vad.

Debatt: För få logopeder

2017-03-06 15:03

Många lider i det tysta av att inte kunna kommunicera, äta eller svälja. Fler logopeder skulle...

Europeiska logopedidagen: Eat safe and taste life!

2017-02-20 10:34

Den 6 mars varje år uppmärksammas logopedi i hela Europa. I år är temat ät- och sväljsvårigheter/...

Så kan skolan lyfta elever med särskilt stöd

2017-01-02 14:50

Gemensamt debattinlägg i Skolvärlden idag från Svenska Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeute...