En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2016-11-11

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin förlags- och kursverksamhet och genom mentorskap till yngre kollegor, engagerad i intresseorganisationer såväl nationellt som internationellt. Efter 40 år i professionen tycker Astrid Frylmark fortfarande att logoped är det bästa yrke man kan ha. Priset delas ut i samband med Svenska Logopedförbundets 50-årsjubileum den 11 november i Stockholm.

 Astrid Frylmark

Sedan 1976 har Astrid Frylmark arbetat som logoped. Hon var en av de allra första kommunlogopederna, hon har arbetat som chef både i Uppsala och i Sundsvall och idag driver hon det egna företaget OrdAF med förlagsverksamhet, kursverksamhet och helprivat logopedmottagning på hemmaplan i Härnösand. Dessutom åtar hon sig konsultuppdrag som innebär utvärdering av logopedverksamheter och logopedirelaterade projekt.

– Yrket är även mitt största intresse. Som logoped främjar man människors rättighet att kunna uttrycka det man behöver och vill, vilket är en demokratifråga. Att vara delaktig i det gör att jag känner stolthet och glädje över att vara logoped, säger Astrid.

Efter att ha tappat förtroendet för ledningen, sade Astrid upp sig från en chefstjänst i Sundsvall och satsade på egenföretagande inom logopedi. Hon sprudlar av idéer om nya material och projekt som gynnar logopedin och är också engagerad i Kulturrådets Bokstartsprojekt, som uppmuntrar till att läsa tillsammans med barn. Astrid har också varit med och tagit fram den svenska versionen av språktestet CELF-4 och hon ligger bakom hemsidan Språklek, med lättillgänglig information om språkutveckling, läsning och skrivning. Astrid har även medverkat i logopedutbildningen på flera lärosäten, både som föreläsare och klinisk handledare, hon har bland annat varit engagerad i svenska Dyslexiföreningens styrelse och har ett pågående uppdrag i styrelsen för den internationella organisationen för logopedi och foniatri (IALP). 

Astrid hoppas på en ketchupeffekt vad gäller logopeder i skolan – det är framför allt där som nya tjänster tillkommer. Sen behöver primärvård och äldreomsorg följa efter.

–Det är en besvikelse att vi logopeder fortfarande anses vara så ovanliga och att tillväxten har gått så pass långsamt. Vi måste fortsätta att verka för att etablera ämnet logopedi i det allmänna medvetandet.

Svenska Logopedpriset delas ut av Svenska Logopedförbundet sedan 1992. Pristagaren nomineras av förbundets medlemmar och tilldelas personer som har bidragit till professionens utveckling, varit goda förebilder och som bidragit till att göra logopedyrket mer känt.

Senaste nyheter

15 december 2016, 16:41

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka...

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...