En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2016-06-15

Svenska Logopedförbundet växer!

Glädjande nyheter inför sommaren: Svenska Logopedförbundets medlemsantal ökar och vi har nu drygt 1900 medlemmar.

Vi blickar tillbaka på ett drygt år som del av SRAT, något som inneburit mycket positivt för förbundet.

Slof har nu möjlighet att ha en tydligare lokal organisation. Lokala Slof-föreningar växer fram och finns i dagsläget i Västerbotten, Stockholm, Örebro, Gotland och Skåne. Slofs första ordförandeforum äger rum i september och vi hoppas förstås att fler regioner ska bilda lokalföreningar, som alltså organiserar alla logopeder i aktuellt län, oavsett arbetsgivare/sektor. Kontakta Anna Aronsson om du är intresserad av att veta mer om att starta lokalförening!

Vad gäller SRATs organisation, har Slof en självklar plats i SRATs förbundsstyrelse och ett nära samarbete med förhandlare och övrig personal på SRATs kansli. 

Våra kommunikationskanaler har blivit fler och har större genomslag. Logopedforum är en livaktig mötesplats för sina nära 900 aktiva medlemmar och via Facebook når vi ut både till profession och allmänhet. 

2017 är det dags för förbundsmöte och att ta ut riktningen för framtiden. Vi vill förtydliga vårt påverkansarbete gentemot skola/elevhälsa och äldreomsorg och vi vill fortsätta att vara det självklara valet för logopeder!

Glad sommar!

Senaste nyheter

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...

14 oktober 2016, 18:19

Slof Jämtland-Härjedalen!

Nu har Slofs sjunde lokalförening sett dagens ljus! Det senaste tillskottet när det gäller att...