En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2016-10-14

Slof Jämtland-Härjedalen!

Nu har Slofs sjunde lokalförening sett dagens ljus! Det senaste tillskottet när det gäller att bygga en stark lokal organisation är Slof Jämtland-Härjedalen, som konstituerades den 11 oktober.

Styrelseni Slof Jämtland-Härjedalen består av Maria Flygare, Tove Movérare, Maja Crona, Eva Arvidsson och Emelia Fjällström. Svenska Logopedförbundets lokalföreningar representerar samtliga medlemmar inom en region i fackliga frågor och är också en viktig länk mellan medlemmarna och Slofs styelse.

Är du intresserad av att vara med och bygga upp en lokalförening i din region? Kontakta Svenska Logopedförbundets koordinator för lokalföreningsutveckling Anna Aronsson!

Senaste nyheter

15 december 2016, 16:41

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka...

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...