En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2016-06-20

Remissvar nationellt vårdprogram gliom

Svenska logopedförbundet anser att vårdprogrammet för gliom är ett mycket väl genomarbetat dokument och vi är glada att se att kommunikations- och sväljsvårigheter lyfts fram och att logopedkontakt förordas där så är relevant.

Slofs synpunkter i korthet

Vårdprogrammet behöver förtydliga angående fokala bortfallssymptom relaterat till tumörläge. Nuvarande formulering kan leda till den felaktiga uppfattningen att patienter med talsvårigheter till följd av tumör i frontalloben inte skulle kunna ha nedsatt språkförståelse, vilket i sin tur kan leda till att patienten inte får information på ett sätt osm hen kan tillgodogöra sig. 

När det gäller diagnosbesked är det viktigt att man hänvisar både till kapitel som rör kommunikation och kognition för att möta patienten på bästa sätt (ej enbart kognition som är den nuvarande hänvisningen). 

Kommunikation och sväljsvårigheter berörs på ett bra sätt i riktlinjerna men man kan behöva lyfta fram att patienter med kommunikationssvårigheter har samma existentiella behov och att ansträngingar måste göras för att även dessa patienter ska få samtalsstöd. Logopeden kan bidra till bedömning och resonemang kring hur samtalsstödet kan anpassas för att komma patienten till godo.

Remissvaret i sin helhet

Senaste nyheter

15 december 2016, 16:41

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka...

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...