En del av SRAT

Akademikerförsäkringar 2016-04-24

Ny gravidförsäkring från Akademikerförsäkringar

Föräldrar borde ha rätt att ta lika stort ansvar för sina barn. När ett barn är fött kan alla föräldrar teckna en barnförsäkring, men innan barnet har kommit till världen är gravidförsäkringen exklusiv för mödrar. Nu lanseras Sveriges första gravidförsäkring som inkluderar och kan tecknas av pappa/partner till medlemmar i Svenska Logopedförbundet.

Akademikerförsäkrings nya gravidförsäkring kan tecknas både av mamman och hennes partner, och ger ett skydd under graviditet och förlossning. Gravidförsäkringen gäller från graviditetsvecka 22, men kan tecknas när som helst under graviditeten.

 – Det är en självklarhet att båda föräldrar ska kunna ta ansvar för sitt föräldraskap, även under graviditeten. Därför inkluderar vi nu pappa/partner i vår nya gravidförsäkring, säger Anders Gillstedt, produktansvarig och upphovsman till den nya gravidförsäkringen på Akademikerförsäkring.

 Likt övriga gravidförsäkringar på marknaden finns både en helt kostnadsfri variant samt en utökad mot en extra kostnad som exempelvis också täcker komplikationer vid förlossningen samt krishjälp för pappa/partner om hen drabbas av förlossningsdepression (vilket 3-5 procent av alla pappor/partners i Sverige får).

Försäkringen är framtagen tillsammans med Moderna Försäkringar.

Sedan övergången till SRAT har Svenska Logopedförbundets medlemmar möjlighet att välja förmånliga försäkringar antingen hos Akademikerförsäkringar eller hos Folksam. 

Senaste nyheter

15 december 2016, 16:41

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka...

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...