En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2016-05-30

Nu finns Slof Skåne!

Den 26 maj hölls ett uppstartsmöte i Lund, där medlemmarna beslutade att starta Slof Skåne, fastslå stadgar samt utse en styrelse.

Till ordförande utsågs Patrik Kullebjörk, som även varit en drivande kraft vad gäller att få mötet till skott. Inom kort kan du läsa mer om Slof Skåne på fliken Lokala kontaker!

Senaste nyheter

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...

14 oktober 2016, 18:19

Slof Jämtland-Härjedalen!

Nu har Slofs sjunde lokalförening sett dagens ljus! Det senaste tillskottet när det gäller att...