En del av SRAT

Saco Studentråd 2016-11-27

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande för Saco Studentråds styrelse. Det är första gången en logoped innehar denna tunga post. Stort grattis till Malin!

 Detta års kongress var även den första där logopeder och logopedstudenter närvarade, liksom ytterligare studentrepresentant från SRAT/Hälsovetarna. Saco studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation och samlar studentsektionerna inom Sacos medlemsförbund. Man representerar därmed över 100 000 studenter från 19 olika fackförbund. 

Malin Påhls är sedan i början av 2016 även adjungerad medlem av SRAT:s förbundsstyrelse.

(Bild lånad från Saco Studentråd)

Senaste nyheter

15 december 2016, 16:41

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka...

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...