En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2016-06-21

Juridik för logopeder

Juridik för logopeder är en vägledning kring juridiska frågeställningar du ställs inför i ditt arbete som logoped. Skriften riktar sig till dig som arbetar som legitimerad logoped, men också till andra intressenter t ex arbetsgivare, studenter och utbildningsanordnare.

Att arbeta som logoped inom hälso- och sjukvårdens område innebär att du förväntas känna till och iaktta en mängd skyldigheter som framgår av olika författningar. Du har också ett personligt yrkesansvar för hur du utför dina arbetsuppgifter. I din yrkesutövning kan du ställas inför många olika frågor. Vad innebär det att ha legitimation? Vem ansvarar för vad inom hälso- och sjukvården? Vilka centrala skyldigheter har jag som logoped? Vem ska dokumentera och vad ska dokumenteras? Vad innebär det att arbeta i en kommun? Hur ser samhällets tillsyn ut? Dessa och många fler frågor besvaras i denna skrift.

Innehållet i Juridik för logopeder är tolkningar av gällande författningar och utesluter inte en annan tolkning på det lokala planet eller i det enskilda ärendet.

Svenska Logopedförbundet har tagit fram Juridik för logopeder i samarbete med jurist Dina Jacobson, som arbetar som konsult och utbildare inom arbetsrätt och hälso- och sjukvårdsjuridik. 

Senaste nyheter

15 december 2016, 16:41

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka...

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...