En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2016-08-14

Att utveckla kliniska riktlinjer

Handboken "Att utveckla kliniska riktlinjer" är en vägledning i arbetet med att utveckla kliniska, evidensbaserade riktlinjer inom svensk logopedi. Skriften vänder sig i första hand till arbetsgrupper med syfte att skapa nationella riktlinjer, men kan även användas på lokal nivå.

Det finns ett stort behov av specifika logopediska riktlinjer, som kan bidra till likvärdig vård genom minskade skillnader i logopedisk praxis och som kanöka kvaliteten i de insatser som ges.Kliniska riktlinjer är inte bindande, utan ska vara vägledande i det kliniska arbetet. Det innebär att den enskilda logopeden också måste tillämpa sin kliniska erfarenhet och färdighet och diskutera behandlingsalternativ med patienten. När riktlinjerna ger en stark rekommendation för en viss intervention bör det dock finnas uttalade skäl för att inte följa rekommendationen.

I dagsläget finns svenska nationella riktlinjer för logopediska insatser vid stamning och riktlinjearbete pågår inom flera logopediska diagnosområden.

Senaste nyheter

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...

14 oktober 2016, 18:19

Slof Jämtland-Härjedalen!

Nu har Slofs sjunde lokalförening sett dagens ljus! Det senaste tillskottet när det gäller att...