En del av SRAT

Akademiska sjukhuset 2016-03-04

Åtgärdsprogram ska förbättra rehab vid afasi

Vården för afasidrabbade i Uppsala län behöver förbättras. Betydligt fler behöver information och rehabilitering och logopedernas arbetssätt behöver bli mer likvärdigt. Frågan aktualiseras med anledning av europeiska logopeddagen 6 mars.

Logoped och medicine doktor Monica Blom Johansson, som även är involverad i arbetet med att ta fram nationella kliniska riktlinjer för afasibehandling beskriver målsättningen: att förbättra bedömning och behandling av afasi. Som ett första steg har man tagit fram ett evidensbaserat material för bedömning av språk- och kommunikationsförmåga, aktivitet, delaktighet och livskvalitet som ska användas i hela Uppsala län. Dessutom ska journalmallar utformas som gör det möjligt att utvärdera och kvalitetssäkra vården.

Enligt rapporten saknas tillräckligt med logopeder i länet. Dessutom är kvaliteten på insatserna för personer med afasi ojämn. Logopederna använder inte alltid de senaste, evidensbaserade arbetssätten vilket bland annat beror på att man prioriterar patientarbete före fortbildning. 

– Merparten av de afasidrabbade skulle behöva mer och snabbare insatser, inte minst bedömning av språkförmågan och information om afasi, men även hur man kan underlätta kommunikationen med olika hjälpmedel och andra strategier, säger Monica Blom Johansson.

Senaste nyheter

15 december 2016, 16:41

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka...

27 november 2016, 22:44

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

11 november 2016, 08:30

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...