En del av SRAT

2016

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

2016-11-27 22:44

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

2016-11-11 08:30

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...

Slof Jämtland-Härjedalen!

2016-10-14 18:19

Nu har Slofs sjunde lokalförening sett dagens ljus! Det senaste tillskottet när det gäller att...

Ljus framtid för skollogopedi

2016-09-19 08:04

Marika Habbe är en av logopederna vid Resurscenter tal och språk. Vad är hennes reflektioner krin...

Slofs senaste lokalförening

2016-09-13 15:55

Den 12 september bildades den sjätte lokalföreningen inom Svenska Logopedförbundet, nämligen Slof...

Att utveckla kliniska riktlinjer

2016-08-14 21:15

Handboken "Att utveckla kliniska riktlinjer" är en vägledning i arbetet med att utveckla kliniska...

Juridik för logopeder

2016-06-21 12:35

Juridik för logopeder är en vägledning kring juridiska frågeställningar du ställs inför i ditt...

Remissvar nationellt vårdprogram gliom

2016-06-20 15:13

Svenska logopedförbundet anser att vårdprogrammet för gliom är ett mycket väl genomarbetat dokume...

Logopeder behövs inom LSS

2016-06-17 07:50

Kompetens inom kommunikation behövs för att förebygga utåtagerande beteende i LSS-verksamheter. D...

Svenska Logopedförbundet växer!

2016-06-15 13:34

Glädjande nyheter inför sommaren: Svenska Logopedförbundets medlemsantal ökar och vi har nu drygt...

Dags att vårda vår kommunikation

2016-06-10 07:29

De flesta logopeder har någon gång hämtat en fyraåring i väntrummet, som halvt gråter i tron om a...

Nu finns Slof Skåne!

2016-05-30 21:55

Den 26 maj hölls ett uppstartsmöte i Lund, där medlemmarna beslutade att starta Slof Skåne, fasts...

Vad säger Slof om riktlinjerna för MS och Parkinson?

2016-05-01 14:14

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom ...

Medlemsträffar Slof Stockholms län

2016-04-29 10:51

Nu har du som är medlem i Slof och som jobbar i Stockholms län chansen att få ta del av massor av...

Åtgärdsprogram ska förbättra rehab vid afasi

2016-03-04 07:00

Vården för afasidrabbade i Uppsala län behöver förbättras. Betydligt fler behöver information och...