En del av SRAT

2015

Nytt forskningsnätverk översätter afasitest

2015-01-20 10:05

Idag finns flera olika tester i Sverige för att bedöma och fastställa brister och svagheter i en...

Röstträning kan behövas vid könsbyte

2015-01-12 12:12

För den som byter kön kan det ibland vara svårt att få rösten att hänga med. Ny forskning visar a...

Birgitta Johnsen hedersdoktor

2015-01-09 07:00

Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett logoped Birgitta Johnsen till...