En del av SRAT

2015

SBU om strokerehabilitering

2015-01-30 08:00

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) har granskat koordinerad utskrivning och fortsa...

Läsande barn kan ha svårt att förstå texter

2015-01-29 14:15

Barn som har svårt att förstå vad de läser upptäcks först efter flera år i skolan – trots att de...

Svårt att få dyslexiutredning i Västmanland

2015-01-22 12:48

Många västmanlänningar som har läs- och skrivsvårigheter har svårt att få en dyslexiutredning. Ba...

Nytt forskningsnätverk översätter afasitest

2015-01-20 10:05

Idag finns flera olika tester i Sverige för att bedöma och fastställa brister och svagheter i en...

Röstträning kan behövas vid könsbyte

2015-01-12 12:12

För den som byter kön kan det ibland vara svårt att få rösten att hänga med. Ny forskning visar a...

Birgitta Johnsen hedersdoktor

2015-01-09 07:00

Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett logoped Birgitta Johnsen till...

Logopodden

2014-12-07 17:51

Logopodden är podcasten för dig som är, eller för en stund vill vara, i logopedins värld.