En del av SRAT

2015

Ny lokalförening Västerbotten

2015-05-26 12:28

Ännu en lokalförening av Svenska Logopedförbundet har startat, Västerbotten sällar sig nu till...

Ny lokalförening i Stockholms län!

2015-05-10 17:07

22 april bildades Slof Stockholms Län!

Personer med afasi och nysvenskar lär varandra

2015-05-08 07:00

Afasiföreningen i Skellefteå driver projektet ”Så ska det låta” där personer med afasi och...

Årets pris i skolkurage till logoped Ulrika Aspeflo

2015-05-06 22:10

Föräldranätverket Barn i Behov jobbar för barns rätt till särskilt stöd i skolan och delar för...

Logopedi och World Voice Day

2015-04-18 17:43

Sveriges Radion P4 Sörmland uppmärksammade World Voice Day 16 april med flera olika inslag om...

Strokerehab i Västmanland hyllas

2015-04-09 12:04

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har granskat strokerehabiliteringen i landet oc...

Gratisverktyg för kommunikation

2015-04-07 11:03

Det nya kommunikationsresursen KomHit sprider sig snabbt. - Vi har redan 5000 användare av...

Långa väntetider till barnlogoped i Småland

2015-04-07 10:26

Allt fler barn söker sig till logopedmottagningarna runt om i Småland. Det märks på väntetiderna...

Informationsmaterial för nedladdning

2015-03-30 08:00

Sedan 2015 är Svenska Logopedförbundet en del av SRAT. Det innebär att våra trycksaker är...

Nedskärningar vårdval logopedi

2015-03-25 11:50

Den 16 mars fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting beslut som rör åtgärd...

Första lokalföreningen bildad!

2015-03-19 17:11

Grattis Gotland, först ut med att bilda lokalavdelning inom Svenska Logopedförbundet!

Svenska Logopedförbundets yttrande över revision av vårdvalslogopedi

2015-03-18 08:00

Svenska Logopedförbundet välkomnar revisionen av vårdval logopedi i Stockholms läns landsting. En...

Bättre prognos med språktest under hjärntumöroperation

2015-03-07 14:12

Operation av vissa hjärntumörer innebär en risk för att talet/språket påverkas. På Akademiska...

Nya möjligheter för lokala logopedförbund

2015-02-27 08:00

I och med övergången till SRAT har Svenska Logopedförbundet fått nya möjligheter att arbeta fram ...

Specialistordning för logopeder

2015-02-24 20:07

Frågan om specialistordning har varit aktuell inom Svenska Logopedförbundet till och från sedan...

Revision av vårdvalslogopedi i Stockholm

2015-02-11 11:39

Stockholms läns landsting genomförde nyligen en revision av logopedverksamheter inom vårdval...

Information om SRATs försäkringar

2015-02-01 15:42

En del medlemmar har hört av sig till kansliet med frågor angående försäkringar. Alla nya...

SBU om strokerehabilitering

2015-01-30 08:00

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) har granskat koordinerad utskrivning och fortsa...

Läsande barn kan ha svårt att förstå texter

2015-01-29 14:15

Barn som har svårt att förstå vad de läser upptäcks först efter flera år i skolan – trots att de...

Svårt att få dyslexiutredning i Västmanland

2015-01-22 12:48

Många västmanlänningar som har läs- och skrivsvårigheter har svårt att få en dyslexiutredning. Ba...