En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2015-06-17

Vårdvalsenkät avslutad!

Den enkät som Svenska Logopedförbundet skickat ut till medlemmar i Stockholms län är nu avslutad och vi jobbar febrilt på att sammanställa resultaten. Tack för er medverkan!

Svarsfrekvensen uppgick till 58 %. Över hälften av de svarande uppger att vårdvalsmodellen inte alls underlättar för verksamheten att genomföra evidensbaserad intervention. Över 70 % anger att ersättningsnivåerna inte alls är långsiktigt hållbar för verksamheten. Endast 13 % upplever att man har en rimlig arbetsbelastning. Enkätsvaren visar också att samverkan och samarbete med andra professioner och verksamheter blir lidande som följd av vårdvalsmodellens utformning. Det är också en anmärkningsvärt stor andel som inte alls upplever att man får den kompetensutveckling man behöver för att hålla sig uppdaterad vad gäller aktuell forskning och nya behandlingsmetoder. Det är också en uppseendeväckande stor andel som har funderat över att byta arbete under det senaste året och över en tredjedel av svarande har övervägt att byta yrke. 

Den absolut viktigaste frågan som medlemmarna vill att förbundet fokuserar på när regler och ersättningar ska revideras är generellt höjda ersättningar, tätt följd av att säkerställa resurser för kompetensutveckling och fortbildning. Man efterfrågar också tydligare prioriteringar och högre grad av differentiering i besöksersättningar. 

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...