En del av SRAT

Logopeden 4/15 2016-01-17

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanberg Knight säger låter enkelt, inte sant? Men sättet hon jobbar på sticker ut, av just denna anledning.

Partille har under många år haft en kommunal logoped för patienter som har hemsjukvård  eller rehabilitering i kommunal regi, och därmed inte är en del av landstingets primärvård.

– Det är en bred patientgrupp, som kan behöva stöd både för kommunikation och sväljning, berättar logopeden Helena Svanberg Knight.

Eftersom patienterna är äldre eller mycket sjuka träffar Helena dem i hemmet eller på särskilda boenden. Då gäller det att vara flexibel.

– Det blir afasibehandling i soffan och sväljträning vid matbordet. Jag träffar patienterna enskilt eller tillsammans med arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Jag samarbetar också mycket med ansvarig sjuksköterska och undersköterskor.

Helena ser många fördelar med att vara på plats och inte ha ett mottagningsrum.

– När jag är på plats ser jag hur det fungerar i vardagen där patienten befinner sig. Kontakten med familjemedlemmar blir också mer naturlig.

Helena bygger även upp et nära samarbete med personalen på boendena:

– Jag har direkt handledning med patienten tillsammans med personalen, och kan sedan ordinera kommunikations- och sväljträning som en beställning i journalsystemet.

Att ha en anställd logoped inom kommunen är inte en självklarhet, medan arbetsterapeut och sjukgymnast oftast finns. Då kan logopedkontakten ta slut när patienten skrivs ut från vårdavdelningen – även om dysfagin eller afasin finns kvar.

– Eftersom vårdtiderna på sjukhusen kortas kommer patienterna snabbare in i hemsjukvården. Därför är det viktigt att tillgång till logopedisk behandling finns där. Likvärdig vård och rehabilitering bör avgöras efter behov, och inte hänga på om man bor på ett kommunalt boende eller helt självständigt.                                                                                

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...