En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2015-02-24

Specialistordning för logopeder

Frågan om specialistordning har varit aktuell inom Svenska Logopedförbundet till och från sedan 1980. Specialistordning förekommer inom flera andra närliggande yrken såsom läkare, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister. Auktorisationen av specialisterna har i de flesta fall blivit förbundens ansvar då Socialstyrelsen inte vill ansvara för specialistordningar. Specialistordning för logopeder finns i till exempel USA, Australien, England och Finland.

Specialistordning
 Utifrån förberedande samtal med berörda parter fick Svenska Logopedförbundet 2011 bifall på sin proposition att sammankalla en arbetsgrupp med representanter från utbildningsanordnarna, logopedcheferna och den egna styrelsen. Syftet var att under mandatperioden utforma en formaliserad specialistordning med ansökan, ramverk samt kompetensmål. Den första frågan arbetsgruppen sände ut på remiss var definition av specialiseringsområden. Nio olika förslag gick ut på ut på remiss, och den modell som vann gehör var en specialistordning med fyra större moduler (språk, tal, röst och sväljning) och valfri underklassifikation som ger fördjupning och insnävning. Med denna modell skapas ett dynamiskt system som tillåter nya områden samtidigt som kärnämnena är tydliga och klara. Genom att exempelvis välja ”Sväljning – med inriktning neurologiska sjukdomar hos vuxna”, täcker man både ett specifikt logopediskt fält samt skapar en snävare specialiserad inriktning. När man ansöker är det viktigt att komma ihåg att valt specialiseringsområde inte behöver vara synonymt med aktuellt arbetsfält.

Förutom specialiseringsområden arbetade gruppen även med ett ramverk bestående av kriterier för att erhålla specialistbevis. Grundläggande krav är legitimation som logoped från Socialstyrelsen. Den teoretiska fortbildningen skall bestå av godkänd masterexamen med inriktning logopedi. Den kliniska fortbildningen skall bestå av en klinisk portfölj (60 timmar) med minst fem års arbetslivserfarenhet som logoped (minst 50 procents tjänstgöring eller motsvarande) varav tre år inom specialiseringsområdet, klinisk dialog med erfaren kollega i en verksamhet med inriktning mot vald specialiseringsinriktning, samt minst 40 timmars dokumenterade aktiviteter med relevans för specialiseringsområdet i form av exempelvis auskultation, fallkonferenser, projektarbete, ämneskonferenser, deltagande vid forskningsseminarier, ämnesspecifika kurser eller annan fortbildning nationellt och internationellt.

Vid ansökan gör den ansökande en meritsammanställning som sänds till specialistrådet för godkännande. Specialistbeviset utfärdas av Svenska Logopedförbundets specialistråd. Rådet består av två sakkunniga (disputerade) samt suppleant. Bedömarna sammanträder två gånger per år och besked lämnas efter genomförd granskning

.Från våren 2015 är det för första gången möjligt att ansöka om specialistbevis för logopeder. Sista ansökningsdatum är 15 april och Specialistrådet ser fram emot era ansökningar!

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...