En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2015-10-05

Slofs förslag på förändringar av vårdval logopedi

Nuvarande ersättningssystem och förfrågningsunderlag inom vårdval logopedi försvårar kraftigt för logopeder att ge patienterna behandling enligt deras individuella behov och förutsättningar samt att arbeta efter bästa tillgängliga evidens. De orimligt låga besöksersättningarna leder dessutom till orimlig arbetsbelastning och kraftigt bristande möjligheter till kvalitets- och utvecklingsarbete för logopeder i verksamheter inom vårdvalet.

Kraftiga justeringar av dagens förfrågningsunderlag krävs för att resurser ska styras till de patienter med störst behov och för att logopeder ska få möjlighet att ge bästa möjliga vård. Svenska Logopedförbundets åsikt är att hela vårdvalsmodellen för logopedi bör göras om i grunden.

  • Höj besöksersättningarna
  • Utöka begreppet besök till att omfatta även indirekta insatser
  • Lämna avgörandet kring val av insats till professionen
  • Inför termen resurskrävande besök i samtliga patientkategorier/diagnoser
  • Avgränsa vilka logopediska insatser som ska ingå i vårdval logopedi
  • Avgränsa vilka patientgrupper som ingår i vårdval logopedi

Svenska Logopedförbundet föreslår exempelvis att Barnhälsovården och de neuropsykiatriska utredningsteamen förstärks med logopeder, att man gör tydligare gränsdragningar gentemot Habilitering & Hälsa och remisskriterierna för läs- och skrivutredningar förtydligas. 

Svenska Logopedförbundet ser det som helt nödvändigt att SLL genomför genomgripande förändringar av vårdval logopedi och genomför de förbättringar som vårdvalsrevisionen påpekade behövs. Detta skulle möjliggöra höjda besöksersättningar inom given budgetram, vilket behövs för att skapa utrymme för kompetensutveckling och innovation och, inte minst, möjliggöra drägliga arbetsvillkor för Slofs medlemmar och god kvalitativ vård till medborgarna i Stockholms läns landsting.

Slofs förslag har presenterats för  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting såväl muntligt som skriftligt. 

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...