En del av SRAT

Specialpedagogik 2015-12-07

Skolorna missar elever med grav språkstörning

Regeringens utredare Jan Sydhoff föreslår en ny sorts undervisningsmiljöer samt regionala kunskapscenter.

Den absoluta majoriteten av elever med grav språkstörning går i vanlig klass, bara några få procent av eleverna går i specialskola. Jan Sydhoff utreder skolans stöd till elever som är döva, hörselskadade eller har grav språkstörning och använder teckenspråk. För två år sedan breddades utredningen till att omfatta elever med grav språkstörning men som inte använder teckenspråk. Utredningen ska lägga fram förslag den 15 april 2016.

Jan Sydhoff kommer att föreslå ett nytt stöd till eleverna med grav språkstörning: särskilda kommunikativa miljöer. Det kan vara grupper eller särskilda skolor. Till skillnad från särskilda undervisningsgrupper ska kommunerna få driva dem permanent. Om förslaget går igenom måste skollagen ändras.

– Grav språkstörning är en livslång funktionsnedsättning. Man kan inte sätta in stöd under en termin och tro att språkstörningen försvinner, säger Sydhoff.

Jan Sydhoff vill också att Specialpedagogiska skolmyndigheten, spsm, får ett mer proaktivt uppdrag. Den ska söka upp elever med grav språkstörning i stället för att vänta på att skolorna ber om hjälp.

Läs hela artikeln i tidningen Specialpedagogik

 

 

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...