En del av SRAT

Logopeden 2015-07-03

Pragmatikformulär från Karolinska

Rättelse: i nyligen utkomna Logopeden hade det smugit sig in ett fel. Pragmatikformuläret är framtaget av Logopedkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.

Det finns ett stort behov generellt inom den svenska logopedkåren av att öka den samlade kunskapen om pragmatisk förmåga. Kåren behöver också enas kring hur man kan systematisera observation, bedömning och dokumentation av densamma. Utifrån denna bakgrund har Karolinskas Pragmatikbedömningsformulär vuxit fram ur ett utvecklingsarbete inom verksamhetsområde Barnspråk vid Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Formuläret består av två delar: nivå 1 för barn med språklig utvecklingsnivå upp till tre års ålder, och nivå 2 för barn med språklig utvecklingsnivå motsvarande minst ca 3 års ålder. Nivå 2 kan vid behov även användas för utredning av vuxna. Till formulären finns också en manual. Formuläret är tillgängligt för nedladdning på Karolinskas hemsida. Vår förhoppning är att Karolinskas Pragmatikbedömningsformulär kommer till användning och kan hjälpa logopeder att bättre systematisera den kliniska bedömningen av barns pragmatiska förmåga.

Logopederna verksamma vid verksamhetsområde Barnspråk, Karolinska Universitetssjukhuset

 

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...