En del av SRAT

Afasiförbundet 2015-01-20

Nytt forskningsnätverk översätter afasitest

Idag finns flera olika tester i Sverige för att bedöma och fastställa brister och svagheter i en persons språkliga förmåga. Det nybildade svenska afasiforskningsnätverket får 100 000 kronor i bidrag av Afasifonden för att ta fram ett afasitest som alla ska använda. Bakom fonden står Afasiförbundet.

- Vi delar ut det största belopp någonsin sedan fonden inrättades. Styrelsen har bedömt att det är viktigt att kunna jämföra afasipatienter nationellt och med detta initiativ skapas förutsättningar för detta. Det kommer att gagna både afasipatienter och den framtida forskningen om afasi, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande.

Nätverket kommer i sitt arbete att utgå ifrån testet CAT - Comprehensive Aphasia Test, vilket innehåller följande delar: 

1) en kognitiv screening (för att underlätta tolkning av resultaten)

2) en språklig bedömning (baserat på språkliga teorier inom kognitiv neuropsykologi)

3) ett frågeformulär där man frågar efter hur personen med afasi upplever att afasin påverkar dennes vardag och välbefinnande.

- Det krävs mycket arbete för att göra översättningen. Det mesta går inte att översätta direkt utan kräver en anpassning efter svenska förhållanden, berättar Monica Blom Johansson, logoped och Medicine doktor vid Uppsala universitet och den som kommer att leda arbetet. 

Översättningen kommer att innebära ett brett samarbete mellan Uppsala universitet, Göteborgs universitet,  Sahlgrenska Akademin i Göteborg samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Pressmeddelande från Afasiförbundet

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...