En del av SRAT

Stockholms läns landsting 2015-03-25

Nedskärningar vårdval logopedi

Den 16 mars fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting beslut som rör åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet med åtgärderna är bland annat att minska kostnadsökningstakten i hälso- och sjukvården.

Beslutet innebär bland annat sänkta ersättningsnivåer med i genomsnitt fem procent från den 1 juni 2015 för vårdvalen logopedi, primär hörselrehabilitering, specialiserad fysioterapi, ögonsjukvård, gynekologi, hudsjukvård, öron-, näs- och halssjukvård, ortopedi/handkirurgi, neurologi, klinisk neurofysiologi och specialiserad rehabilitering.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag av nämnden att samråda med vårdgivare och branschorganisationer inom de berörda vårdvalen och därefter återkomma med preciserade förslag om hur revideringarna av ersättningsmodellerna ska göras. Enligt uppdraget till hälso- och sjukvårdsdirektören ska sänkningarna av ersättningen göras med bibehållen kvalitet, valfrihet och långsiktigt hållbart resursanvändande.

 

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...