En del av SRAT

Logopeden 4/15 2016-01-19

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

Logoped Marie Karlsson och chefen för elevhälsan, Christian Nygren Kokvik, berättar mer om det nya uppdraget. Det hela började med att den befintliga talpedagogtjänsten i kommunen var vakant på grund av sjukskrivning. Både talpedagog och logoped eftersöktes i jobbannonsen. Logoped Marie Karlsson fick tjänsten med start augusti 2014.

Logopedtjänsten är på 50 % och täcker grundskola och särskola. Till en början var Marie Karlsson anställd under rektor för särskolan, men sedan årsskiftet är hon anställd under elevhälsan. Christian Nygren Kokvik menar att det finns fördelar för barnet och för logopeden med att arbeta tillsammans inom elevhälsans ramar.

Uppdraget är att träffa barn med tal- och språksvårigheter i grundskolan och särskolan i Lindesbergs kommun. Utredning av läs- och skrivsvårigheter ingår däremot inte i uppdraget. Logopeden ger fortsatt stöd till barn som hade stöd från talpedagogen men tar även emot nya skolbarn, genom överlämning från logoped på sjukhuset när de slutar  i förskolan. Nu när logopedtjänsten ligger under elevhälsan är målet framförallt hälsofrämjande insatser. Både utredning samt direkt och indirekt behandling kan bli aktuellt, men det finns en grundtanke att logopedtjänsten ska ha mest fokus på konsultation, även om skolpersonalen främst efterfrågar direkta insatser i dag. Logopeden har tillgång till journalsystem (PMO).

Vanligast i Lindesberg är att logoped på sjukhuset träffar förskolebarn för bedömning och behandling. Vid grundskolestart överlämnas barnet till kommunlogoped. I enskilda fall samarbetar kommun och landstings logopeder och delar upp arbetsuppgifterna dem emellan. Det kan gälla barn med behov av viss specifik behandlingsmetod, till exempel vid stamning.

 Både Christian och Marie tycker det är bra att logopeden är en del av elevhälsan, det blir ett tvärprofessionellt team. Marie tillägger också att det är bra att träffa barnen i skolan. Där får man ett bättre samarbete med lärarna och når barnet i dess vardagliga miljö.Det finns ett intresse för att kvalitetssäkra och utvärdera vilken effekt insatserna ger, samt att göra en fördjupad arbetsbeskrivning för logopedspecifika arbetsuppgifter. Det finns utvecklingspotential gällande former olika för föräldrasamverkan. Det finns ett behov av nätverk och kontakt med fler andra logopedkollegor - ett arbete som är tänkt att läggas mer vikt vid på sikt.

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...