En del av SRAT

Logopeden 2015-08-03

Konsensuskonferens

Den 22 maj anordnade Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet en konsensuskonferens kring språkstörning. Målsättningen var att börja arbeta för bättre samsyn, kommunicerbarhet och därmed ökad genomslagskraft i samhället för barnlogopedin! Ett 80-tal logopeder från hela landet närvarade vid denna högintressanta dag, som blev ett positivt avstamp inför fortsatta diskussioner och opinionsbildande arbete.

Syftet med dagen var att ta ett första gemensamt steg mot en delad kultur mellan samtliga verksamheter. Alla deltagare gjorde korta besök i olika grupper med olika teman baserade sig på de angelägna frågor som skickats in skriftligt i förväg. Fokus var inte på alla de diagnostiska, organisatoriska och ekonomiska hinder vi har - utan på det vi vill och det som förenar oss.

Susan Ebbels och Courtenay Norbury (foto: Emily Grenner)

Dagen började med en föreläsning av professor Courtenay Norbury och doktor Susan Ebbels. De talade bl a om varför vi bör skippa IQ-kriteriet i definitionen av språkstörning, vad vi egentligen har evidens för beträffande intervention samt när och var konsultativt arbetssätt inte är effektivt. Terminologi/definition, bedömning, prevention, intervention, utbildning/fortbildning och opinionsbildning diskuterades sedan i grupperna. Vad kan vi i respektive verksamhet göra på kort och lång sikt för det gemensamma syftet?  Vilka aktörer eller personer behöver jag själv och vi i vår verksamhet stärka våra relationer med?

 En uppsjö av goda idéer kom upp och en rad konkreta initiativ togs. Ett exempel är att sätta igång det nationella riktlinjearbetet direkt! Martina Hedenius och Olof Sandgren bildar en kärngrupp och en lite större referensgrupp. 

Vår upplevelse av dagen var att vi faktiskt är mer eniga på många punkter än vi trodde och att engagemanget är jättestarkt! Nu gäller det att hålla grytan kokande, fortsätta det kollegiala lärandet, dela kunskaper och erfarenheter och bilda opinion! Och inte minst få med alla på hemmaplan i arbetet.

 Uppföljning av konferensen sker preliminärt den 27 november.

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...