Svenska Logopedförbundet 2015-10-20

Diagnosguide under utformning!

Oklarheter kring diagnoskodning är ett nationellt problem och det gäller inte bara logopedkåren utan flertalet andra professioner inom hälso- och sjukvården. Slof vill med hjälp av sakkunniga inom området ta fram stödmaterial för logopedkåren för att ge bättre kunskap och nationell samstämmighet kring diagnossättning och diagnoskodning.

Slof kommer att ta initiativ till en översyn av nuvarande diagnosförteckning. En arbetsgrupp bör ha en bred sammansättning med representation från utbildningsanordnarna, logopeder från olika kliniska områden samt representation från logopedcheferna. Slof planerar att, när nödvändigt material i form av anvisning och diagnosförteckning finns, initiera utbildningsinsatser om diagnostisering och diagnosklassificering.

Läs mer om att ställa respektive koda/klassificera diagnos i senaste numret av Logopeden och ta del av diskussionerna om diagnostisering på Logopedforum! Hör gärna av dig till Slofs styrelse om du vill bidra till arbetet med översyn av diagnosförteckning!

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...