En del av SRAT

Uppsala universitet 2015-01-09

Birgitta Johnsen hedersdoktor

Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett logoped Birgitta Johnsen till hedersdoktor. Johnsen har genom sitt pionjärarbete utvecklat logopedin som akademisk ämnesdisciplin i Sverige.

Birgitta Johnsen ingick i den första gruppen logopedstudenter i Sverige och tog examen vid Karolinska institutet 1966.  Hon har under hela sitt yrkesliv samlat svensk och internationell forskning samt introducerat nya perspektiv av betydelse för kliniskt arbete. Birgitta Johnsen var en av de första att rikta fokus mot språkets och kommunikationens neurologiska förankring och har introducerat nya modeller för analys av läs- och skrivsvårigheter samt avvikande språk- och talutveckling. Under senare år har hon även satt fokus på forskning om matematiksvårigheter. I sin kliniska verksamhet och i sin roll som chefslogoped arbetade hon för ett nära samarbete mellan universitet och landsting.

Hederspromoveringen äger rum den 30 januari i universitetsaulan, Uppsala. 

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...