En del av SRAT

Arbetsförmedlingen 2015-06-17

Arbetsmarknadsprognos

Arbetslösheten minskar från 7,8 procent 2015 till 7,5 procent 2016. Nedgången av arbetslösheten hålls tillbaka av att många söker sig till arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar med 50 000 respektive 61 000 åren 2015 och 2016. Nästan hela ökningen sker bland utrikes födda.

Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning visar att optimismen ökat hos såväl privata som offentliga arbetsgivare jämfört med hösten 2014. Rekryteringsplanerna är positiva och arbetsgivarna planerar för fler anställda inom såväl privat som offentlig sektor. De nya jobben växer fram över hela landet men störst jobbtillväxt sker i storstadsregionerna. Utanför de tre storstadsregionerna blir det svårare att öka sysselsättningen på grund av att den yrkesaktiva befolkningen utvecklas svagt (16-64 år).

Inom offentlig tjänstesektor ökar bristen på utbildad arbetskraft och bristen riskerar att bromsa sysselsättningsökningen.

Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt tydligare – arbetslösheten minskar snabbt i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden medan grupper med en svagare position har fortsatt svårt att finna arbete. Under andra halvåret 2016 väntas den sistnämnda gruppen öka till över 75 procent av de inskrivna arbetslösa.

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...