En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2015-07-07

Almedalen 2015

Tre medlemmar ur Svenska Logopedförbundets styrelse deltog i Almedalsveckan, som pågick 28 juni – 5 juli. Riksdagspartierna hade som vanligt sina egna dagar med partiledartal och olika mediala utspel. Utöver den partipolitiska agendan är Almedalsveckan en mötesplats för en mängd fackliga och intressepolitiska organisationer.

Visby bjöd på strålande sol och ett något bantat program med ”bara” 3500 arrangemang jämfört med förra året, där 2014 års val stod i fokus. Slof hade i år inga egna arrangemang, då det är kostsamt och svårt att få genomslag i den hårda konkurrensen. Istället passade Slof på att omvärldsbevaka och knyta kontakter. Vi blev dock inspirerade så om allt går vägen blir det någon form av logopedhappening under nästa års Almedalsvecka!

Ett av de största ämnena under veckan var digitalisering i vården och E-hälsa. De vårdrelaterade evenemang vi hann med hade stort fokus på teamarbete. Äldrevård var ett annat ämne som stod i fokus. Med en åldrande befolkning står vi inför stora utmaningar. Kvalitet ska mätas i äldrevården på ett bättre sätt än i nuläget. Swedish Institute of Standards (SIS) har lanserat en kvalitetsstandard för äldreomsorgen, där Slof har varit delaktigt. Under ett seminarium i Almedalen berördes frågan om hur standarden bäst kan användas. – Den kan bli ett verktyg för allt från verksamhetschefer till pensionärsorganisationer, sa Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP).

Regionombildning ska föreslås innan mandatperiodens slut, centerpartisten Kent Johansson och avgående socialdemokratiska landshövdingen Barbro Holmberg har utsetts av regeringen att komma med förslag på hur länsgränser och landsting ska förändras.Kent Johansson ser framför sig att dagens läns- och landstingsgränser ersätts av omkring 10 regioner. Statliga myndigheter som exempelvis polisen ska också anpassad till den nya regionindelningen.

SKL:s rapport om elevhälsa visar att logoped är den näst största yrkesgruppen i den förstärkta elevhälsan, det vill säga vid sidan om de lagstadgade professionerna. Svenska Logopedförbundets mål är givetvis att alla kommuner ska ha tillgång till logoped i elevhälsan.

Seminariet om ljudnivåer i lärmiljöer med bland andra logoped och medicine doktor Viveka Lyberg Åhlander var fantastiskt och välbesökt. Nöjt konstaterade Slofs representanter att Lärarförbundets vice ordförande föreslog att det borde finnas en logoped i varje skola, både för elevers och för lärares skull!

Forskargruppen Cognition, Communication, and Learning (CCL) från Lunds universitet anordnade ett mycket intressant seminarium – ”Tänka, språka, lära” med medverkan av bland andra Viveka Lyberg Åhlander och professor Birgitta Sahlén. Seminariet filmades och kommer att läggas upp på CCL:s hemsida.

Senaste nyheter

20 januari 2016, 19:36

Lösningsfokus vid språkutredningar

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

19 januari 2016, 19:38

Lindesberg satsade på logopeder

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

17 januari 2016, 20:01

Sväljträning vid frukostbordet

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...