En del av SRAT

2015

Lösningsfokus vid språkutredningar

2016-01-20 19:36

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

Lindesberg satsade på logopeder

2016-01-19 19:38

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

Sväljträning vid frukostbordet

2016-01-17 20:01

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...

Skolorna missar elever med grav språkstörning

2015-12-07 12:50

Regeringens utredare Jan Sydhoff föreslår en ny sorts undervisningsmiljöer samt regionala...

Logopedstudentdagarna 2015

2015-11-04 18:41

Den 9 till 11 oktober hölls Logopedstudentdagarna i Lund, arrangerat av Svenska logopedförbundets...

Nationella riktlinjer stamning

2015-10-21 18:26

Nationella riktlinjer för logopediska insatser vid stamning och stamningsproblematik är nu färdig...

Talträning på distans i Västernorrland

2015-10-16 13:43

Långa avstånd har gjort att barn som är i stort behov av talträning inte fått någon hjälp på fler...

Revision - en kvalitetssäkring

2015-10-14 07:00

Revision av vårdval logopedi inom Stockholms läns landsting innebär en en kvalitetssäkring av...

Vad anser Stockholms logopeder om vårdval logopedi?

2015-10-12 07:00

2014 genomfördes en revision av delar av vårdval logopedi i Stockholms läns landsting (SLL) som...

Slofs förslag på förändringar av vårdval logopedi

2015-10-05 11:25

Nuvarande ersättningssystem och förfrågningsunderlag inom vårdval logopedi försvårar kraftigt för...

Ny lokalförening i Örebro län!

2015-09-24 21:25

Nu finns det en lokalförening av Svenska Logopedförbundet i Örebro. Precis som de tidigare...

Rollspel ger djupare förståelse för patienter med afasi

2015-09-11 14:54

Genom film och rollspel får läkarstudenter leva sig in i hur det är för patienter med afasi och...

Konsensuskonferens

2015-08-03 11:48

Den 22 maj anordnade Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet en...

Appar för kommunikation – ett webforum

2015-08-03 11:36

Appar och surfplattor är idag en helt naturlig del av utbudet av kommunikationshjälpmedel, både f...

Almedalen 2015

2015-07-07 14:46

Tre medlemmar ur Svenska Logopedförbundets styrelse deltog i Almedalsveckan, som pågick 28 juni –...

Ulrika Guldstrand intervjuas angående logopedin i Sörmland

2015-06-18 11:14

Sörmland tillhör de landsting som har flest invånare per logoped. Svenska logopedförbundet...

Vårdvalsenkät avslutad!

2015-06-17 11:11

Den enkät som Svenska Logopedförbundet skickat ut till medlemmar i Stockholms län är nu avslutad...

Arbetsmarknadsprognos

2015-06-17 10:52

Arbetslösheten minskar från 7,8 procent 2015 till 7,5 procent 2016. Nedgången av arbetslösheten...

Enkät vårdval logopedi Stockholm

2015-05-28 16:09

Svenska Logopedförbundet har nyligen skickat ut en enkät rörande vårdval logopedi. Alla medlemmar...

Förbundsmöte i SRAT

2015-05-26 12:32

Den 22 maj hölls SRATs förbundsmöte på Djurönäset utanför Stockholm. Svenska Logopedförbundets...