En del av SRAT

Umeå universitet 2014-12-13

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

I en ny avhandling vid Umeå universitet visar logoped Maria Levlin hur elever med lässvårigheter i årskurs 2 ofta har svårigheter även med hörförståelse. Studien visar i sin tur hur dessa lässvårigheter och brist på hörförståelse förutsäger skolresultaten i nationella proven i åk 3.

I skolverkets rapporter framkommer att 15 till 20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Det finns ett behov av mer kunskap om vilka elever som riskerar att inte nå målen i grundskolan för att underlätta tidig identifiering och riktade stödinsatser.

– Läsförmåga och hörförståelse är några av de faktorer som i tidigare studier visat sig vara av betydelse för skolresultat. I den här studien undersöktes hur lässvårigheter i tidiga skolår relaterar till hörförståelse, samt hur lässvårigheter och hörförståelse förutsäger skolresultaten i nationella proven i åk 3, säger Maria Levlin.

I studien framkommer att elever med svag läsförståelse i åk 2 ofta hade svårigheter även med hörförståelse (dvs. lyssna och förstå ord, meningar och berättelser). Elever med enbart avkodnings- och/eller stavningssvårigheter i åk 2 hade däremot en god hörförståelse. Hörförståelsen visade betydande samband med resultaten i svenska men även med resultaten i matematik i nationella proven i åk 3. En viktig följd blir att inkludera även hörförståelse i arbetet med elever som har läsförståelsesvårigheter. 

Avhandlingen finns publicerad digitalt.

Senaste nyheter

30 december 2014, 18:37

SLOSS: Årets logopedstudent!

I samband med Logopedstudentdagarna i oktober 2014 delades priset Årets Logopedstudent ut för...

13 december 2014, 19:46

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

I en ny avhandling vid Umeå universitet visar logoped Maria Levlin hur elever med lässvårigheter ...

30 november 2014, 18:28

Språket ofta påverkat hos barn med LKG

Nyligen disputerade logoped Kristina Klintö visar i sin forskning att barn med LKG ofta har...