En del av SRAT

Logopednytt 2014-11-30

Språket ofta påverkat hos barn med LKG

Nyligen disputerade logoped Kristina Klintö visar i sin forskning att barn med LKG ofta har fonologiska svårigheter.

Att barn med läpp-, käk- och gomspalt (LKG) ofta har svårigheter med artikulation och klang är välkänt. I Klintös studie framkommer det, att tre- och femåriga barn med LKG oftare har en fonologisk försening jämfört med barn födda utan spalt. Man har också funnit en samband mellan konsonantproduktionen i joller och svårigheter med artikulation och fonologi, något som kan göra det lättare att hitta de barn som är i riskzonen för språkliga svårigheter och lägga resurser där de gör bäst nytta. 

Senaste nyheter

30 december 2014, 18:37

SLOSS: Årets logopedstudent!

I samband med Logopedstudentdagarna i oktober 2014 delades priset Årets Logopedstudent ut för...

13 december 2014, 19:46

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

I en ny avhandling vid Umeå universitet visar logoped Maria Levlin hur elever med lässvårigheter ...

30 november 2014, 18:28

Språket ofta påverkat hos barn med LKG

Nyligen disputerade logoped Kristina Klintö visar i sin forskning att barn med LKG ofta har...